Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zatwierdzenie programu go(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonuje istotnych zmian w dotychczasowej regulacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dotyczą one szeregu przepisów szczegółowych. Celem artykułu jest omówienie tylko jednej z nich, choć można ją uznać za najważniejszą. Nowa decyzja administracyjna jest instrumentem kontroli wstępnej procesu wytwarzania odpadów. Jej wprowadzenie(...)
»

Zarządzanie rynkiem odpad(...)

Rynek odpadów komunalnych w gminie tworzą przedmiot, czyli odpady komunalne, oraz podmioty działające na rynku i kształtujące ten rynek wytwórcy odpadów zobowiązani do ich zbierania, przedsiębiorcy świadczący usługi związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz gmina zarządzająca tymi działaniami i miejscami odzysku lub unieszkodliwiania. Modele zarządzania systemem gospodarki odpadami Analiza przepisów prawnych wskazuje na dwa mo(...)
»