Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologie uszlachetnian(...)

  Większość z obecnie produkowanego biogazu w Europie spalana jest w agregatach kogeneracyjnych w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ponieważ biogazownie budowane są najczęściej na terenach rolniczych bądź w znacznym oddaleniu od terenów zabudowanych, poziom wykorzystania ciepłą jest często niesatysfakcjonujący. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności wykorzystania biogazu jest jego przesył siecią gazową do miejsc, w który(...)
»

Jeden wieczór – sześć nag(...)

Gala ENVICON przysparza wielu pozytywnych emocji uczestnikom konkursów organizowanych przez wydawnictwa Abrysu. To podczas tej uroczystości rozstrzyganych jest aż 5 konkursów. W konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie” rywalizowały ze sobą przedsiębiorstwa, które w ciągu 2012 roku wykazały działania zmierzające do minimalizowania wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Tytuł firmy „Ekoodpowiedzialnej w biznesie” zdobyła Dolina Nidy, a wyróżnienia otrzymali: EDF(...)
»