Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Diagnostyka przewodów kan(...)

W wyniku procesów starzeniowych, błędów eksploatacji i oddziaływań zewnętrznych o różnej intensywności, przewody sieci kanalizacyjnej ulegają destrukcji o charakterze skokowym lub rozłożonym w czasie. Spowodowane tym przerwy w funkcjonowaniu sieci wymagają podjęcia odpowiednich działań, których zasadniczym efektem jest rehabilitacja techniczna (odnowa) przewodów, obejmująca w skrajnym przypadku zastąpienie uszkodzonych przewodów nowymi. Destrukcja przewodów, zarówno o charakterze(...)
»

Analityczny introwertyk(...)

Introwertyk, patrzący na życie przez pryzmat faktów oraz danych, to spokojny perfekcjonista. W życiu stawia na jakość. Wymaga tego zarówno od siebie, jak od i innych. Introwertyzm, jako dominujący komponent zachowania, sprawia, że osoba o takim charakterze jest cicha, o spokojnej naturze. Cechują ją wyjątkowa cierpliwość, skrupulatność oraz perfekcjonizm. Stawia ona na jakość w podejściu do podejmowanych zadań i tego samego oczekuje od innych. Dotyczy to życia zarów(...)
»