Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na regale(...)

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz Wojciech Radecki, Jan Jerzmański ISBN 978-83-264-3177-7 Warszawa 2014 W komentarzu przedstawiono stan prawny z 1 stycznia br. Książka zajmuje ważne miejsce wśród opracowań poświęconych aktom prawnym z zakresu ochrony środowiska, ponieważ jak zaznaczają jej autorzy, przez sześć lat obowiązywania Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o mię(...)
»

Oczyszczanie wód opadowyc(...)

Skuteczne rozwiązanie problemu wód opadowych miało zawsze pierwszorzędne znaczenie dla procesów urbanizacji. Niestety, charakterystyczny dla polskich realiów brak wykształcenia tradycji oraz jednoznacznych rozstrzygnięć w sprawie określenia obowiązków, kompetencji oraz zasad finansowania powoduje, iż problem „rozmywa się w terenie”. Raczej do rzadkich przypadków należy rzeczowe podejście do niego ze strony przedstawicieli samorzą(...)
»