Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpadowa stagnacja(...)

Mijają kolejne miesiące zastoju w gospodarce odpadami, a przedtem nie były dostrzegane zgłaszane uwagi o możliwości zaistnienia obecnej sytuacji. Wiele zakładów z branży gospodarki odpadami, które ograniczają masę składowanych odpadów, a tym samym wypełniają zobowiązania Polski, zostało pozostawionych bez pomocy państwa. Utrata miejsc pracy w zlikwidowanych zakładach nie interesuje resortu środowiska, za bezrobocie odpowiedzialny jest inny minister, i to on m(...)
»

Biopaliwa ponownie na for(...)

Po prawie 1,5 roku od przyjęcia przez Parlament Europejski (PE) jeszcze poprzedniej kadencji rezolucji w ramach pierwszego czytania projektu dyrektywy potocznie już zwanej w Brukseli „ILUC” (od ang. skrótu określającego wiodący przedmiot merytoryczny aktu – indirect land use change, tj. pośrednia zmiana użytkowania gruntów) biopaliwa z „wysokiego C” (a może raczej „B”) powróciły na agendę prac Izby. Posiedzenie Komisji ds. Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa (...)
»