Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Moda na dokształcanie(...)

Obecnie we wszystkich dziedzinach życia wymagana jest fachowa wiedza. Kształceniem ogólnym zajmują się z reguły różnorakie profile studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Natomiast ścisłą wiedzę specjalistyczną w danym zakresie przekazują studia podyplomowe. Szeroki wachlarz kierunków tej formy edukacji przyciąga coraz większą liczbę chętnych. Nowe technologie i rynek pracy niejako wymuszają dokształcanie w bardzo specyficznych dziedzinach życia i gospodarki. Z drugiej stron(...)
»

Na rynku(...)

Nagrodzony Hobas Energy Globe Award 2013 – taką nagrodę 15 maja br. w siedzibie Wydziału Handlowego Ambasady Republiki Austrii w Warszawie odebrali przedstawiciele firmy Hobas. Wyróżnienie przyznano firmie za jej udział w realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka”. Przedsiębiorstwo Hobas otrzymało zlecenie bezwykopowego wykonania odcinka kanalizacji w warszawskiej oczyszczalni. Zadanie było o tyle trudne, że obejmowało położenie pod stolicą rur o(...)
»