Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Zielone światło!(...)

Do 28 lutego br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na organizowaniu szkoleń, studiów podyplomowych czy świadczeniu usług doradczych z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczyła na ten cel aż 122 mln zł.   Trwający już konkurs ma stanowić odpowiedź na dotychczas niedostrzeganą potrzebę prowadzenia „zielonej” firmy wskutek połączenia oszczę(...)
»

Dobre, bo polskie(...)

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi Problemy związane z zarządzaniem odpadami rozwiązywane są przez kraje rozwinięte poprzez coraz częstsze stosowanie metod ich unieszkodliwiania i odzysku chroniących środowisko, minimalizujących koszty ponoszone przez społeczność lokalną oraz respektujących wszelkie normy w zakresie ochrony środowiska. Jeszcze w 2004 r. francuskie przedsiębiorstwo TECSEM prezentowało w Polsce nową koncepcję procesu unieszkodliwiania i odzysku stałych odp(...)
»