Wszystkie artykuły w kategorii: "W następnym numerze"

Polecane artykuły:

Mamy nowe pomysły(...)

Na łamach Przeglądu komunalnego PIE będzie w kolejnych miesiącach przedstawiać sylwetki osób i profile firm, które są jej członkami. Z Piotrem Ossowskim, prezesem Zarządu firmy GROS-POL - rozmawia Zbigniew Engiel, rzecznik prasowy PIE. Od kiedy dział na rynku i czym zajmuje się firma GROS – POL? Spółka GROS-POL działa na rynku(...)
»

Gospodarka recyklingowa w(...)

Wraz ze wzrostem ilości produkowanych i eksploatowanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych zaczęła zwiększać się ilość zużytych akumulatorów. Mając na względzie bezpieczeństwo środowiska naturalnego, w tym życia i zdrowia ludzi, opracowano technologie dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Znaczące przyspieszenie w zakresie tworzenia takich opracowań nastąpiło na przełomie lat 80. i 90. XX w. Skutkiem tego było powstanie pr(...)
»