Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Najem socjalny zamiast lo(...)

Sejm RP 8 lutego 2018 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co w niej zawarto? Senat rozpatrzył ustawę i 8 marca 2018 r. przyjął uchwałę o wprowadzeniu 12 poprawek o charakterze redakcyjnym, które nie zmieniają istoty wprowadz(...)
»

Polskie instalacje do spa(...)

Każda instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych stanowi inwestycję szczególnie szkodliwą dla środowiska i jako taka wymaga sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Wskazane jest także, aby sporządzić tzw. bussines plan, który pozwoli określić rzeczywiste zapotrzebowanie na spalarnię odpadów, jej wielkość oraz oszacować przyszłe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wydaje się, że nieuchronnie czeka nas etap konsolidacji wysiłków i w konsekwen(...)
»