Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Kalendarz wydarzeń(...)

17.05.2012, Warszawa Konferencja poświęcona zrównoważonemu budownictwu z udziałem Jane Henley, CEO WorldGBC Organizator: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Info: 12 296 49 28, biuro@plgbc.org.pl, www.plgbc.org   22.05.2012, Toruń InvestExpo Business Meeting Organizator: Fundacja Instytut Nauk Ekon(...)
»

Standaryzacja selektywnej(...)

W urzeczywistnianiu koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym należy oczekiwać dalszego wzrostu poziomów odzysku i recyklingu, a także zainteresowania innowacyjnymi technologiami, umożliwiającymi recykling coraz bardziej wymagających frakcji odpadów. Realizacja tych założeń wiązać się będzie z istotnym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a w konsekwencji ze zwiększeniem wydatków wytwórców odpadów.   Koncepcja budowy konkurencyjne(...)
»