Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Koncepcja instalacji sani(...)

Na terenach o niskiej intensywności użytkowania nie ustają poszukiwania tanich i technicznie prostych sposobów zagospodarowania ścieków. Potrzeba zmiany dotychczasowego sposobu myślenia wymaga podejmowania działań zmierzających w kierunku zmniejszenia presji na środowisko przez kształtowanie proekologicznych wzorców. Technologie z zastosowaniem toalet separujących całkowicie rozwiązują problem gospodarki ściekowo-osadowej, zapewniając przy tym przyrodnicze wykorzys(...)
»

Od redaktora (...)

  Przyjęta przez Sejm i podpisana w lipcu przez prezydenta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest już praktycznie prawem obowiązującym. Mimo zapowiedzi niektórych organizacji przedsiębiorców o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania konstytucyjności części jej zapisów wydaje się, że nic nie zakłóci jej nieuchronnego wejścia w życie. „Przegląd Komunalny” – kt&o(...)
»