Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Prestiżowe zaproszenie(...)

W brukselskiej siedzibie Municipal Waste Europe (MWE) odbyło się spotkanie, które postawiło przed naszą Izbą nowe wyzwania. Jego uczestnikami byli Julio Garcia Burgues, przewodniczący sekcji odpadowej Komisji Ochrony Środowiska przy Komisji Europejskiej, oraz przedstawiciele zarządu KIGO – Tomasz Uciński i Andrzej Malara. Efektem rozmów, które odbyły się 7 października br., było zaproszenie zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami do uczestnictwa w dyskusji na tema(...)
»

Jesienne spotkanie branży(...)

W Iwoniczu-Zdroju Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zorganizował dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej. Głównymi tematami spotkania były Prawo wodne oraz zmiany w otoczeniu prawnym w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Blisko sto osób, w tym m.in. przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 19 firm prezentujących swoje urządzenia i technologie dla branży wod-(...)
»