Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Czy oczyszczalnie hydrofi(...)

Problem zagospodarowania ścieków wytwarzanych w rejonach wiejskich jest rezultatem zintensyfikowanej budowy wodociągów w latach 70. bez równoczesnego rozwiązania gospodarki ściekowej. Podwyższenie standardu sanitarnego wielu domów oraz wyposażenie gospodarstw domowych w wodochłonne urządzenia spowodowało wzrost zużycia wody, a tym samym wzrost ilości ścieków. Szacuje się, że w ciągu roku ok. 0,9 km³ ścieków wytwarzanych w rejonach wiejskich jest odprowadzanych do wód i do zi(...)
»

Udatność sadzenia młodych(...)

Drzewa sadzone przy ulicach narażone są na ogromny stres. Świadczą o tym wyniki licznych badań stanu zdrowotnego zieleni miejskiej na całym świecie. W Europie Zachodniej na początku lat 80. szacowano, że każdego roku ginie 700 tys. drzew miejskich. W Nowym Jorku corocznie usycha ok. 13 tys. drzew. W Warszawie w latach 1973-1987 straty oceniano na ok. 26 tys. egzemplarzy. Corocznie usuwa się około tysiąca drzew, a pod(...)
»