Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Spacerując ulicami miasta, stojąc w korkach czy przemieszczając się miejskimi środkami transportu, mamy czas, by zwrócić uwagę na otaczającą nas przestrzeń. Naszym oczom jawią się architektoniczne, zabytkowe perełki, nowoczesne biurowce, ale także gorzej lub lepiej zagospodarowane i zarządzane tereny zieleni czy też bardziej lub mniej estetyczne elementy małej architektury, służące m.in. codziennej rekreacji i utrzymania porządku. Mimowolnie zapoznajemy się z reklamami, które w różnorakiej fo(...)
»

Co zrobić z odpadem? Sprz(...)

Problem odpadów w Polsce cały czas pozostaje aktualny. Góry śmieci rosną w oczach. Jednym z rozwiązań jest ich sprzedaż. Jak? Przez Internet. Odpady masowo zalegają w Polsce na składowiskach. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2013 r. wytworzono ok. 11,2 mln odpadów. Niestety, większość (ponad 63%) trafiła na składowiska. Natomiast poziom recyklingu w Polsce w 2013 r. wyniósł 15,8%. Tymczasem zgodnie z wymogami nałożonymi przez Unię Euro(...)
»