Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Jak to się robi w Wojkowi(...)

Wojkowice są niewielkim, liczącym 10000 mieszkańców miastem, leżącym w aglomeracji górnośląskiej. Zanikający obecnie przemysł górniczy, jak również jego inne gałęzie funkcjonujące na terenie Wojkowic, zdążyły jednak poczynić rozliczne szkody w środowisku naturalnym. Dlatego też dbałość o poprawę stanu środowiska przyrodniczego od lat jest dla gminy zadaniem priorytetowym. Zaangażowanie mieszkańców w program ochrony środowiska, a szczególnie w selektywną zbiórkę tworzyw sztucznych oraz osiąg(...)
»

Zasady udzielania zezwole(...)

Artykuł dotyczy zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z przepisami Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako u.z.z.w.z.o.ś.)1, prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymaga uzyskania zezwolenia. Wskazana reguła koresponduje z przepisami Ustawy z 2 lipca(...)
»