Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Krytyczne uwagi PIB(...)

Projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” trafił do Polskiej Izby Biomasy z Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych w połowie września. W ciągu miesiąca mają odbyć się nad tym dokumentem dyskusje w różnych gremiach, ale o ile kampania wyborcza do Sejmu RP osłabiła nieco wnikliwość podejścia do tematu, to nie pomniejszyła wagi problemu, jakim jest zaopatrzenie w energię w ciągu następnych dwudziestu paru lat. Mamy przyjemność zaprezentować pie(...)
»

Wpływ warunków miejskich (...)

Powszechnie wiadomo, że warunki panujące w miastach nie sprzyjają właściwemu wzrostowi drzew, krzewów i innej roślinności. Można to zaobserwować podczas spacerów. W różnych miastach sytuacja ta może być bardzo zróżnicowana. Szerokie i nieosłonięte przestrzenie ulic sprzyjają tworzeniu się "tuneli aerodynamicznych" i powodują utratę wody, która i tak w naszych warunkach jest deficytowa. Ciągle w sposób mniej lub b(...)
»