Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobrze „zaprogramow(...)

Jeszcze nie tak dawno silnie rozwinięta komputeryzacja możliwa była tylko w filmach science fiction. Obecnie niemal każda firma nie może obejść się bez nowoczesnych technologii informatycznych. Istnieje wręcz obawa, że człowiek przestanie być wkrótce potrzebny. To coraz bardziej realne zagrożenie. Z drugiej jednak strony odpowiednie oprogramowanie to gwarant sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Widoczne jest to także w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Na rynku dostępna jest(...)
»

Osady w świetle dyrektywy(...)

Realizacja postanowień tzw. dyrektywy ściekowej związana jest bezpośrednio z Traktatem Akcesyjnym oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Stanowi on instrument programowy w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Polsce. Jakie są główne jej postanowienia? Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został zatwierdzony przez (...)
»