Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologie odzysku ofero(...)

Powstaniu firmy EQUIPO przyświecała m.in. idea stworzenia na polskim rynku przedsiębiorstwa, które poprzez rzetelny dobór zagranicznych partnerów stanie się marką dostarczającą poszczególne elementy/rozwiązania ciągów technologicznych oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. W tym celu prześledziliśmy wszystkie procesy, jakim są poddawane odpady, w wyniku czego zyskaliśmy wiedzę na temat potrzeb naszych Klientów. Pragnęliśmy stać się firmą, która pr(...)
»

16 lat doświadczeń firmy (...)

Pierwszy pomysł dotyczący pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pojawił się w przedsiębiorstwie Aqua w Bielsku-Białej już w 1993 r. I nie chodziło bynajmniej o opłaty za odprowadzanie takich wód kanalizacją deszczową, lecz o odprowadzanie kanalizacją ogólnospławną, której właścicielem była już spółka. System kanalizacyjny stale rozbudowywano. Zdolności kolektorów i oczyszczalni były jednak ograniczone ze względ(...)
»