Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Nie będziesz niszczył śr(...)

„Uważam targi za otwarte!” – używając tej tradycyjnej formuły Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, rozpoczął 22. edycję Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. W tym roku odbywały się one w dniach 23-26 listopada. Towarzyszyły im także Targi KOMTECHNIKA i GMINA. – Powiedz mi, czy i jak segregujesz odpady, a powiem Ci, kim jesteś. Tak mogłaby brzmieć obywatelska dyrektywa dla nowych władz samorządowych R(...)
»

Szóste sprawozdanie Komis(...)

Efektywność energetyczna, skala zatrudnienia oraz MŚP są obecnie w centrum unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 – tak wynika z nowego sprawozdania Komisji. Opublikowane 31 lipca „Szóste sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” wskazuje, że polityka spójności UE przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, związanych ze wzrostem gospodarczym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejsz(...)
»