Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Styczniowe spotkania PIGE(...)

Aby pomóc zagranicznym inwestorom zrozumieć i poznać polski rynek energetyki odnawialnej, PIGEO już po raz drugi zorganizowała – 18 stycznia w hotelu Bristol – seminarium pod nazwą „Czy warto inwestować w energetykę odnawialną w Polsce?” Seminarium skierowane było do ściśle limitowanej grupy menedżerów z największych koncernów zagranicznych, które planują realizację proj(...)
»

Aktywni w szerzeniu wiedz(...)

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast to organizacja, która od 25 lat działa, jednoczy oraz kształci menedżerów najwyższego szczebla gospodarki komunalnej, a także stanowi zaplecze intelektualne dla branży. Forum powstało w czasach, gdy panowały zupełnie inne realia i zamiast gospodarki odpadami mówiło się o „oczyszczaniu miast”. Założeniem pomysłodawców Forum było skupianie osób zarządzających największymi zakładami komunalnymi w Polsce, a nie samych(...)
»