Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

prof. dr hab. Marek Kosmala Zakład Budowy i Pielęgnowania w Katedrze Architektury Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa Funkcjonowanie trawników w miastach Na początku lat 90. Amerykanie uprawiali przy swoich domach 8 mln ha trawników, wydając na ich pielęgnację ok. 25 mld dolarów rocznie, czyli ponad 10 razy więcej niż Polacy wydają na służbę zdrowia (The York Weekly Wednesday, June 23, 2004, www.seacoastonline.com/news/yor(...)
»

Informator(...)

    Więcej biomasy Fortum zwiększył udział wykorzystywanej biomasy w elektrociepłowni w Częstochowie. Źródło w Częstochowie zostało zaprojektowane i zrealizowane za 130 mln euro. Założono 25-procentowy udział biomasy w produkcji energii. Aktualnie zwiększono wkład biomasy do (...)
»