Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Leśne przedszkole(...)

W leśnym przedszkolu wychodzi się z założenia, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda – są tylko nieodpowiednie ubrania. Dlatego też dzieci spędzają praktycznie całe dnie na świeżym powietrzu, eksplorując otaczającą je przyrodę – las, polanę, łąkę. Głównym celem przedszkoli jest rozbudzenie wrażliwości na otaczający świat, a także zbudowanie więzi pomiędzy dziećmi a naturą. Pierwsze leśne przedszkole powstało w Skandynawii w 1950 r. Takie placówki możemy znaleźć ró(...)
»

Koncepcja instalacji sani(...)

Na terenach o niskiej intensywności użytkowania nie ustają poszukiwania tanich i technicznie prostych sposobów zagospodarowania ścieków. Potrzeba zmiany dotychczasowego sposobu myślenia wymaga podejmowania działań zmierzających w kierunku zmniejszenia presji na środowisko przez kształtowanie proekologicznych wzorców. Technologie z zastosowaniem toalet separujących całkowicie rozwiązują problem gospodarki ściekowo-osadowej, zapewniając przy tym przyrodnicze wykorzys(...)
»