Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

4-5.03.2015, Wrocław XIII Konferencja „Gospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów poniżej 10 000 RLM” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 21, m.chlasta@abrys.pl, www.abrys.pl   10-14.03.2015, Frankfurt nad Menem Targi ISH 2015 Organizator: Messe Frankfurt Info(...)
»

Biopaliwa – kryteria zrów(...)

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadziła zestaw kryteriów, które muszą spełnić biopaliwa, by mogły być wliczane do realizacji 10% celu dla OZE w transporcie do 2020 r. Dyrektywa wskazuje: Produkcja biopaliw powinna być zrównoważona. Dlatego też biopaliwa stosowane do celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z krajowych systemów wsparcia, powinny spełnia(...)
»