Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

CIP dla ekoinnowacji(...)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) jest ciągle mało znanym sposobem finansowania międzynarodowych projektów. Powstał on na podstawie analizy danych, wskazującej na niepokojące zjawisko zahamowania procesu przejścia z badań do rozwoju, czyli implementacji wyników projektów badawczych w przemyśle. Pod względem wdrażania wyników projektów badawczych w przemyś(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Daje się zauważyć brak bezpośredniego normowania zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w powiązaniu ze wsparciem odnawialnych źródeł energii. Do rozwoju energetycznego wykorzystania zasobów odnawialnych mogą przyczynić się postanowienia art. 9 Prawa działalności gospodarczej¹. Prawodawca polski nałożył na przedsiębiorcę obowiązek spełnienia określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej – określono ograniczenia w postaci ochrony życia i zdro(...)
»