Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Potrzeba zintegrowania g(...)

Właściwa, zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi powinna stać się priorytetem gmin wiejskich. I choć na drodze do celu samorządy natrafiają na wiele przeszkód (uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, organizacyjne i prawe), doświadczenie pokazuje, że na końcu każdego ciemnego tunelu znajduje się światełko. Z problemami w zakresie zagospodarowania odpadów poradziło sobie wiele gmin. Niech przykład Komornik i Mieleszyna będzie wzorem dla tych miejscow(...)
»

Przeglądy ekologiczne(...)

Przeglądy ekologiczne zostały pomyślane jako instytucja prawna umożliwiająca ocenę faktycznego oddziaływania na środowisko działalności już prowadzonej, w odróżnieniu od procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nowa formuła, jaką jest przegląd ekologiczny, została wprowadzona przepisami ustawy z 9 listopada 1999 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 1 stycznia 2000 r. Rozwiązania zawarte w tej(...)
»