Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Sprawca rosnącego zadłuże(...)

Tym razem chcę poruszyć drażliwy temat, jakim są zagadnienia dotyczące finansowania oświaty, a to dlatego, że koszty utrzymania szkół i przedszkoli pochłaniają niemal połowę budżetu przeciętnej polskiej gminy. Wydatki na ten cel uzależnione są od decyzji rady gminy, poprzedzonej zapisanym w projekcie budżetu wnioskiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wydawałoby się więc, że możliwości niegospodarnego wydatkowania tych funduszy są ograniczone. To prawda, jednak należy pamiętać o znaczący(...)
»

Gra w monopol(...)

Etos przedsiębiorcy wiąże się z odpowiedzialnością za zarządzanie ryzykiem, co wynika z kontroli własnościowej. Dlatego właśnie, w odróżnieniu od etatystycznej klasy urzędniczej, przedsiębiorca nie wybuduje instalacji przewymiarowanej, nie zatrudni zbędnego personelu itd., a jeśli to uczyni – zbankrutuje, nie obciążając kosztami podatników. Właściwy zatem model to z jednej strony konkurencja, stawiająca konsumenta w komfortowej sytuacji, z drugiej zaś egzekucja prawa, stawi(...)
»