Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Giełda Biomasy(...)

Andrzej Aumiller poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pojawiające się od dłuższego czasu głosy, które mówią o potrzebie systematycznego i pilnego zjednoczenia wszystkich producentów biomasy w spójny i logiczny system, są głosami niezwykle cennymi. Między innymi w tym celu Sejm przyjął rozwiązania, które pozwalają małym i dużym producentom na łączenie się w tzw. grupy producenckie. Jednakże, ja(...)
»

Polski system recyklingu (...)

Jednym z elementów dostosowywania polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej stało się wdrożenie nowego systemu zagospodarowywania odpadów opakowaniowych. Głównym celem podjętych w 2002 r. działań było nie tylko spełnienie wymogów akcesyjnych, ale także, a może nawet przede wszystkim, zmniejszenie obciążenia środowiska ciągle rosnącym strumieniem odpadów opakowaniowych. Przyjęte przez Polskę i uzgodnione z Brukselą wyzwania są bardzo ambitne i zakładają znaczący postęp w odzysku i recyk(...)
»