Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia programowo(...)

Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakłada na powiaty i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. „Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015" opracowany został na zlecenie gminy Wrocław przez zewnętrzną firmę, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Program przyjęty został w formie uchwały przez Radę Miejskę Wrocławia 18 listopada 2004 r.(...)
»

Droga ku gospodarce o obi(...)

prof. SGH dr hab. Zbigniew Grzymała kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowa idea, sięgająca do korzeni nauk ekonomicznych, sformułowanych przez ojca ekonomii – Adama Smitha, opierającego teorię wzrostu bogactwa narodowego lub, jak dziś zwykło się ten proces określać, wzrostu gospodarczego nie na pieniądzu, lecz na pracy. Oczywiście, w klasycznym ujęciu eko(...)
»