Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pierwsi do Funduszu Spójn(...)

Jolanta Czudak-Kiersz Pierwsze projekty przeznaczone do finansowania z Funduszu Spójności są gotowe do przekazania Komisji Europejskiej. Zarząd Narodowego Funduszu, jednostki odpowiadającej za przygotowanie wskazanych przez ministra środowiska przedsięwzięć do finansowania ze środków unijnych, podjął uchwałę o przekazaniu 13 wniosków do akceptacji resortu i skierowania ich do Brukseli. Przeważają wnioski o udzielenie wsparcia na porządk(...)
»

Ważność koncesji. Jak ją (...)

Powoli kończą się terminy ważności wielu koncesji na poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Pojawia się ryzyko ich utraty. Operatorzy muszą pilnie uzyskać decyzje środowiskowe, warunkujące możliwość przedłużenia poszczególnych koncesji. Co może zatrzymać operatorów? Może oni sami? Analiza bieżących prac formalno-prawnych na przykładzie koncesji Wieluń firm San Leon Energy i Hutton Energy może stanowić próbę odpowiedzi na to pytanie. Pomimo braku p(...)
»