Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kolejna inicjatywa – „Pro(...)

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy i Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej 27 lutego br. zawarli porozumienie w zakresie tworzenia i realizacji programu „Rozwój energetyki rozproszonej do 2020 r. w oparciu o biogaz pochodzenia rolniczego” (tzw. „Program Biogaz 2020”). Realizacja „Programu(...)
»

Zużyte wyroby drzewne wa(...)

Drewno jest surowcem znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Procesowi pozyskiwania tego surowca, przetwarzania w materiały oraz gotowe wyroby drzewne i dalej – konsumpcji i eksploatacji indywidualnej, zbiorowej i przemysłowej wyrobów, towarzyszy zjawisko powstawania różnego rodzaju odpadów drzewnych. Technologiczna ciągłość miejsc powstawania odpadów pozwala na pierwszy, rozróżniający je podział, a mianowicie na: odpady produkcyjne, powstając(...)
»