Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprawa OZE w systemie ele(...)

W 2014 roku UE wyznaczyła krajom członkowskim nowe cele związane z realizacją polityki klimatycznej w horyzoncie do 2030 r. W szczególności określono wymagany stopień redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 40% (względem punktu odniesienia z 1990 r.) oraz wskazano wymóg uzyskania co najmniej 27% udziału energii OZE w energii konsumowanej. Sytuacja ta zmusza do podejmowania działań wspomagających realizację tych celów. Udział OZE w pokryci(...)
»

Narastający problem(...)

Z roku na rok narasta problem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Wiąże się to z ich systematycznie zwiększającą się ilością. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak ten problem rozwiązać, która z metod zagospodarowania jest najskuteczniejsza. Dlatego też organizowana przez firmę Abrys Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Tegoroczna, czwart(...)
»