Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O oświacie, zdrowiu i odp(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się 23 października br. w Częstochowie, prezydenci i burmistrzowie dyskutowali m.in. na temat zmiany ustawy – Karta Nauczyciela (KN). Przepisy z art. 30a i b KN są niemożliwe do zrealizowania w określonym terminie i spowodują znaczny uszczerbek w samorządowych budżetach, które i tak sporo dokładają do edukacji, ponieważ rządowa subwencja zwykle jest niewystarczająca. – Aby obronić się przed tymi szkodliwymi zapisami,(...)
»

Sztuka bez barier, czyli (...)

Obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnienie równego dostępu do kultury wszystkim jego obywatelom. Oznacza to także równy dostęp do miejsc, których misją jest umożliwienie obcowania z kulturą, sztuką i ich twórcami. Należą do nich budynki takich instytucji jak muzea, teatry czy inne ośrodki kultury. By spełniały swoją funkcję i służyły maksymalnej liczbie odwiedzających, niezbędne jest przystosowanie ich przestrzeni wystawienniczych do wymogów widzów – także tych niepełnosprawnych.(...)
»