Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Świąteczny prezent dla Zi(...)

Już od ponad trzech miesięcy, liczonych od Dnia Długu Ekologicznego, który w tym roku przypadł 20 sierpnia, żyjemy na koszt Ziemi. Zużywamy więcej zasobów niż nasza planeta jest w stanie odtworzyć. Jeśli nie powstrzymamy światowej nadmiernej konsumpcji, doprowadzimy do zaburzenia równowagi ekologicznej. Dlatego szczególnie w okresie przedświątecznym warto zastanowić się nad tym, jaki wpływ na środowisko naturalne mają nasze konsumenckie wybory i – w preze(...)
»

Analizator do pomiaru stę(...)

Ocena jakości pracy oczyszczalni ścieków wymaga monitorowania ładunku zanieczyszczeń zawartego w ściekach oczyszczonych. W tym celu, zwłaszcza w dużych i średnich oczyszczalniach, instaluje się urządzenia o ciągłym lub quasi-ciągłym przebiegu pomiaru związków biogennych. Aby skutecznie sterować procesem technologicznym, urządzenia takie wykorzystuje się również w innych miejscach oczyszczalni. Bieżące pomiary stężeń azotu amonowego, azotanów i ortofosforanów są niezbędne w oczysz(...)
»