Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Świat odpadów(...)

Najlepsi i najgorsi recyklerzy Wielkiej Brytanii Firma Business Waste ogłosiła, że najlepszymi recyklerami w Wielkiej Brytanii są rolnicy. Potwierdziły to badania, polegające na analizie generowanych przez poszczególne grupy zawodowe ilości odpadów nadających się do recyklingu w stosunku do odpadów trafiających na składowiska lub do spalarni. Okazało się, że gospodarstwa i fabryki, których zyski zależą od ponownego wykorzystania oraz recyklingu określonych materiałó(...)
»

Drożej za odpady z kiesze(...)

Drożej za odpady z kieszeni mieszkańca Podwyżki opłaty za zagospodarowanie odpadów są nieuniknione. Przyczyny wskazywane przez ekspertów zrzeszonych w Forum Gospodarki Odpadami różnią się od tych przedstawianych przez Ministerstwo Środowiska. Obie strony dostrzegają jednak konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań umożliwiających dofinansowanie systemu bez ciągłego sięgania do kieszeni mieszkańców. Wprowadzona w lipcu 2013 r. tzw. opłata ś(...)
»