Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Odzysk i recykling papier(...)

Szczegółowa klasyfikacja papieru i tektury z odzysku (makulatury), przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle papierniczym jako surowiec wtórny, została zawarta w Polskiej Normie PN-EN 643. Norma ta ustaliła europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku, dla których podano podstawowe oznakowanie przez określenie, co zawierają poszczególne odmiany. Wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku został podzielony na pięć rodzajów: rodzaj 1 –(...)
»

Informator - Świat(...)

Alians na rzecz syntetycznych paliw Porozumienie na rzecz Syntetycznych Paliw w Europie – the Alliance for Synthetic Fuels in Europe (ASFE) zawarto w Brukseli na początku marca. Jego sygnatariuszami były firmy: Daimler-Chrysler, Renault, Rogal Duch Shell, Sasol Chevron oraz Volkswagen. Celem Porozumienia jest podejmowanie inicjatyw na rzecz alternatywnych paliw, które mają doprowadzić do używania środków transportu niepowodujących szkodliwej dla środowiska emisji. En(...)
»