Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Siódmy raz o odpadach(...)

Siódmy raz o odpadach   Ponad 130 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców wzięło udział w VII ogólnopolskiej konferencji odpadowej w Krakowie, która trwała od 22 do 24 stycznia br. Spotkanie zdominowały rozmowy o możliwościach udzielania zamówień w gospodarce odpadami w trybie in house oraz zamówień sektorowych.   Otwarcia konferencji pt. „Zamówienia in house w gospodarce odpadami w świetle doświadczeń eu(...)
»

Granice z konsensusem. O (...)

Granice z konsensusem Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w Mielcu 23 kwietnia br., dyskutowano na temat zmian granic miast przy okazji opiniowania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Nowe zapisy mówią, że akt prawny wydawany przez Radę Ministrów, dotyczący zmian granic(...)
»