Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Priorytetowa ochrona(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Jakie priorytety Programu związane z ochroną środowiska powinny zostać w nim uwzględnione? Janusz Mikuła podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Musimy położyć podwaliny pod realizacj(...)
»

Od redaktora(...)

Na konferencjach, w których uczestniczyłem w kończącym się sezonie jesiennym, zdecydowanie najlepsze były dyskusje na tematy związane z uwarunkowaniami organizacyjno-prawnymi. Uczestnicy żywo reagowali i dzielili się doświadczeniami po referatach, które traktowały np. o uwarunkowaniach realizacji procesów inwestycyjnych wynikających ze znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych, przekazywaniu i przejmowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inne podmioty niż gmina al(...)
»