Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zabrakło systemowej refle(...)

W ostatnim okresie zostały przyjęte dwa dokumenty, a mianowicie Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (PEP) oraz rządowy projekt ustawy Prawo energetyczne. Projekty tych aktów konsultowane były z wieloma środowiskami. Czy zawarte w nich zapisy służą zdynamizowaniu rozwoju OZE i są gwarantem realizacji naszych zobowiązań w zakresie pakietu energetyczno-klimatycznego? Grzegorz Wiśniewski, prezes Zarządu Instytutu Energii Odnawialnej PEP 2030, choć (...)
»

Biodywersyfikacja na dach(...)

Zabudowując szczelnie strefę miejską skutecznie zmniejszamy dostępną przestrzeń, niezbędną w walce z negatywnymi skutkami intensywnej urbanizacji. Logicznym następstwem szukania powierzchni, którą można do tego wykorzystać, było wprowadzenie zieleni na dachy budynków. Przestrzeń ta stała się idealnym kompromisem w walce ze zmianami klimatu i każdym innym negatywnym skutkiem antropopresji. Oprócz „standardowego” wykorzystania przestrzeni dachów pod zieleń w celu komp(...)
»