Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rodem ze Szkocji(...)

Można mnożyć przykłady bardziej i mniej udanych działań w ramach jednoczesnej ochrony konserwatorskiej, ochrony przyrody i spójności krajobrazu. Dobrym przykładem kompromisu w tej kwestii jest zagospodarowanie terenu wokół ruin średniowiecznego zamku Caerlaverock w Szkocji. Widok na zamek z perspektywy wnętrza krajobrazowego (...)
»

Zasady postępowania z odp(...)

Omawiany w dwóch ostatnich numerach „Przeglądu Komunalnego” projekt nowej dyrektywy ramowej w listopadzie ub.r. uzyskał postać aktu obowiązującego. Jest to obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3). Weszła ona w życie 12 grudnia 2008 r. Zgodnie z jej art(...)
»