Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Zrównoważony kurs [pod naszym patronatem] Akademia Jesienna, organizowana przez Fundację Sendzimira pod hasłem „Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatu”, odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-17 listopada br. Jej uczestnicy wezmą udział w intensywnych warsztatach i wykładach, a przede wszystkim w realizacji praktycznego projektu we współpracy z szerokim kręgiem interesariuszy w mieście partnerskim. Do(...)
»

Czyścić czy nie czyścić ?(...)

Podstawą zdrowego państwa jest stabilność praw, którymi się rządzi. Każdy chce wiedzieć jakimi zasadami ma się kierować planując przyszłość. Jakikolwiek rozwój związany jest z zapewnieniem, że zasady gry nie ulegną zmianie w trakcie meczu. Doraźność osłabia inicjatywy i postęp, blokuje działania racjonalne, oparte o planowanie i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji, jest hamulcem w rozwoju inwestycji, sprzyja wzrostowi bezrobocia. Są to prawdy, z którymi wszyscy się zgadzają i w ogólny(...)
»