Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka i recy(...)

Nowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje m.in. wymagania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zauważyć przy tym trzeba, że zostały one ustanowione w różnych przepisach i w sposób ze sobą pierwotnie nieskoordynowany. Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., istotnie przemod(...)
»

Od Redaktora(...)

Słowo „kryzys” stało się w ostatnich tygodniach wszechobecne. Każdego dnia słyszymy o likwidowaniu miejsc pracy, wygaszaniu produkcji, ograniczaniu eksportu i importu czy huśtawce kursów walutowych i notowań giełdowych. Towarzyszą mu takie zjawiska na rynku jak gwałtowny wzrost bezrobocia oraz spadek zarówno skłonności do inwestowania, jak i optymizmu gospodarczego. Warto jednak pamiętać, że cięższe czasy sprzyjają reformom. Taką próbę podjął nowy prez(...)
»