Wszystkie artykuły w kategorii: "Miasta przyszłości"

Polecane artykuły:

Zasady ustalania taryf(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są resortowo przynależne do Ministerstwa Budownictwa, które równocześnie nadzoruje gospodarkę mieszkaniową, a więc głównych odbiorców usług wod-kan. Ponadto taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla tych przedsiębiorstw zatwierdzane są przez władze samorządowe zależne od swoich wyborców, czyli odbiorców usług tych przedsiębiorstw. Regułą jest także (z nielicznymi wyjątkami) przynależność przedsiębiorstw (...)
»

W drodze do e-państwa(...)

Jakie są priorytety inwestycyjne rządu i samorządów w aspekcie cyfrowego rozwoju Polski? Czy jesteśmy dobrze przygotowani do nowej perspektywy finansowej UE w tym obszarze? Jak wprowadzić Polskę w świat cyfrowych technologii? Na te i szereg innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy osiemnastej konferencji pt. „Miasta w Internecie”, która odbyła się 11-13 czerwca br. w Gdańsku. – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lat(...)
»