Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zwalczanie bakterii nitko(...)

Gminna oczyszczalnia w Tłuczewie umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Łeby, która po ok. 90 km wpada do jeziora Łebsko leżącego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Układ technologiczny oczyszczalni stanowią: punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, krata rzadka(...)
»

Debata w Brukseli(...)

Bez rozszerzonej odpowiedzialności producentów nie osiągniemy celów gospodarki obiegu zamkniętego. Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami 26 lutego br. wzięli udział w seminarium Komitetu Regionów w Brukseli na temat przyszłości tworzyw sztucznych w gospodarce odpadami komunalnymi w Europie. Spotkanie otworzył członek Komitetu Regionów i sprawozdawca ds. odpadów, Michel Lebrun, podkreślając, jak ważna jest rola gmin w gospodarce odpadami w dobie wyzwań go(...)
»