Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

Kalendarium   25-27.01.2011, Lipsk, Niemcy TerraTec 2011 Organizator: Targi Lipskie, Niemcy Info: 22/653-65-54; mratynski@targilipskie.pl; www.targi-terratec.pl; www.targilipskie.pl   27-28.01.2011, Poznań VII Ogólnopolska Konferencja „Nowe prawo ochrony środowiska” Organizator: Abrys, Poznań Info(...)
»

Opłata odpadowa – interpr(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza uregulowania dotyczące gospodarki odpadami w gminach w zakresie zmian organizacyjnych i finansowych. Przyjęte zapisy ustawowe wzbudzają jednak bardzo wiele kontrowersji i gorących dyskusji. W wielu obszarach brakuje porozumienia pomiędzy ustawodawcą a wykonawcami zapisów ustawy – gminami, przedsiębiorcami i mieszkańcami, choć ci ostatni wydają się nie do końca świadomi czekających ich zmian. (...)
»