Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Połączyła nas idea(...)

Z Adamem Kozińskim, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich i zastępca burmistrza w gminie Międzyrzecz rozmawia Zenon Świgoń Dlaczego Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich ma spełniać szczególną rolę? Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich jest jedną z bardzo wielu organizacji pozarządowych, które powstają jak grzyby po deszczu, aby rozwiązać jakiś żywotny problem, osiągnąć jakiś cel lub przynajmniej połączyć ludzi o zbieżnych poglądach i oczekiwan(...)
»

Intruz w glebie(...)

Niektóre gatunki drzew i krzewów ozdobnych w nasadzeniach miejskich narażone są na chorobotwórcze grzyby glebowe z rodzaju Verticillium. Zaatakowane przez nie drzewa zaczynają usychać i wymagają szybkiej interwencji. Do szczególnie często atakowanych roślin można zaliczyć klony, surmię zwyczajną, sumaka octowca i perukowce. Infekowane mogą być również jesiony, kasztanowce, lilaki, kaliny i wiele innych. W zdecydowanej większości wypadków za porażenie drzew i krzewów odpowiedzia(...)
»