Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Outsourcing środowiskowy (...)

  Jeżeli firma wyczerpała dotychczasowe możliwości rozwoju, a konkurencja depcze jej po piętach, konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań. Może nim być np. zmiana sposobu zarządzania poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze i zlecanie pozostałych zadań, czyli tzw. outsourcing.   Jeden z obszarów stosowania rozwiązań outsourcingowych to ochrona środowiska. Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowa(...)
»

Recykling odpadowych twor(...)

Tworzywa polimerowe towarzyszą nam od setek lat. Ich ilość w początkowym okresie była znikoma (polimery naturalne), a swój żywot zwykle kończyły na składowiskach odpadów i w piecach. Z biegiem lat zaczęliśmy sami wytwarzać cenne materiały wielkocząsteczkowe, a ilość zużywanych tworzyw wielokrotnie wzrosła. Z czasem stwierdzono, że w ogóle odpadów udział tych polimerowych może sięgać nawet do 25%. Tworzywa można wykorzystywać wielokrotnie, co(...)
»