Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Doświadczenia w stosowani(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy produkuje ponad 2 miliony m3 wody rocznie. Miasto Brodnica zasilane jest w wodę z dwóch ujęć głębinowych. Wodę wydobywa się z dziewięciu studni wierconych o głębokości ok. 100 m, które pracują rotacyjnie. Długość sieci wodociągowej na terenie administracyjnym gm. m. Brodnica wynosi 108,5 km – sieć rozdzielcza ma długość 101,3 km, a sieć magistralna 7,2 km (dane na koniec 2008 r.). W (...)
»

Rozporządzenie w sprawie (...)

W poprzednim numerze „Energii i Recyklingu” pisaliśmy o uchwałach antysmogowych przyjętych przez sejmiki poszczególnych województw. W podsumowaniu tamtego tekstu zasygnalizowaliśmy, że kluczowe znaczenie dla skuteczności zawartych w tych uchwałach ograniczeń i zakazów będzie miała treść rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Kilka dni po zamknięciu poprzedniego numeru minister energii wydał przedmiotowe rozporządzenie. Burzliwe prace (...)
»