Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przewóz odpadów przez gra(...)

Stosunkowo niedawno w UE na nowo uregulowano zasady międzynarodowego przemieszczania odpadów. Z punktu widzenia Polski największe znaczenie mają tu dwa podstawowe akty prawne: stosowane bezpośrednio rozporządzenie UE nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz polska Ustawa z 2 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (DzU nr 124, poz. 859). Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów dotyczących transgranicznego przemieszcza(...)
»

Od redaktora(...)

Uff, nareszcie można by powiedzieć po zakończeniu negocjacji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Trwały one dosyć długo (porównując do innych kandydatów), termin zakończenia przekładano kilka razy, nasze stanowisko podlegało zmianom i dyskusjom. "UrwaliśmyU010U" Unii dziewięć okresów przejściowych, inne kraje kandydackie tylko 2-4, jak mówią polscy negocjatorzy uzyskaliśmy warunki najlepsze z możliwych. Unia nie chciała się zgodzić na długie okresy dostosowawcze dla firm i pr(...)
»