Podstawy normatywne strategii rozwoju i zarządzania terenami zieleni w miastach

wydany w Zieleń Miejska – 2017-10
  DRUKUJ

Przez dziesięciolecia w planowaniu przestrzennym zieleń miejską traktowano jako uzupełnienie form architektonicznych. Dzisiaj tereny zieleni są uznawane za część przestrzeni urbanistycznej, służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wpływającą na atrakcyjność miast. Sprawy zieleni stanowią zadania własne gmin, których efektywna realizacja wymaga przygotowania spójnych strategii rozwoju i zarządzania terenami zieleni.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Ustawa wskazuje wprost, że obowiązkiem rady gminy jest również zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni. Przepisy mają charakter ogólny i j [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus