Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Reklama

Polecane artykuły:

Stan prawny w zakresie at(...)

W wielu krajach europejskich funkcjonują regionalne przepisy dotyczące emisyjności kotłów i urządzeń grzewczych oraz ustalające paliwa referencyjne, przy opalaniu którymi badane urządzenia podlegają procedurom oceny efektywności energetycznej oraz emisyjności. Obowiązki producentów w zakresie certyfikacji i badań urządzeń grzewczych małej mocy wynikają z Dyrektyw Nowego Podejścia przy ich wprowadzaniu do obrotu na wszystkie rynki unijne. Najprostszą formą wykazania zgodności wyro(...)
»

W oczekiwaniu na ustawę(...)

Na początku stycznia na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska do konsultacji społecznych został przedstawiony projekt ustawy o energii ze źródeł odnawialnych. Poniżej prezentujemy krótkie opinie na jego temat. Jako pierwszy prezentujemy skrót komunikatu Ministerstwa Środowiska. Od połowy 2003 r. w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad ustawą dotyczącą energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Kolejne wersje projektu były przedmiotem szerokich konsultacji. W przypad(...)
»