Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Reklama

Polecane artykuły:

Utrata statusu odpadu (...)

Początek nowego unijnego podejścia do utraty statusu odpadów niektórych frakcji odpadów wiąże się z 10 grudnia 2012 r., kiedy to ukazało się Rozporządzenie Komisji UE nr 1179/2012 ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem. Najważniejszym warunkiem jest spełnienie wymagań zawartych w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy ramowej o odpadach. Ustalone kryteria Kiedy stłuczka szklana rzecz(...)
»

Rola jonów metali w biolo(...)

Aktualnie znane i stosowane w skali technicznej metody usuwania fosforu ze ścieków można podzielić na dwie zasadnicze grupy: fizykochemiczne i biologiczne. Procesy fizykochemiczne realizowane jako strącanie wstępne, symultaniczne lub końcowe wymagają zastosowania odpowiednich związków chemicznych. Eliminację fosforu ze ścieków w procesach biologicznych (konkurencyjnych do strącania chemicznego ze względów ekonomicznych) uzyskuje się w wyniku zaspok(...)
»