Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Kassel - zaczarowany ogró(...)

Kassel jest jedną z wysoko rozwiniętych aglomeracji niemieckich z wielowiekową historią. To jednak także jedyne w swoim rodzaju miasto na mapie Niemiec, tak mocno rozsławione przez sztukę architektury krajobrazu, a dokładniej przez zespół parkowo-pałacowy Wilhelmshöhe. Stworzenie rodowej siedziby według najnowszych wówczas trendów datuje się na 1696 rok. Wtedy to, na życzenie i zgodnie z pomysłem landgrafa Karla von Hessen-Kassel, powstała siedziba, która miała wzm(...)
»

Pojazd wycofany z eksploa(...)

W myśl ustawy o recyklingu pojazdów uszkodzone auta są odpadami. Rzecz w tym, iż koncepcja pojęcia „odpadu” zarówno w prawie polskim, jak i europejskim jest dalece niejasna. Ostatnio problemem definicji „odpadu” w zakresie transgranicznego przemieszczania pojazdów zajął się Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Organ ten wydał dokument pt. „Wskazówki metodyczne w sprawie uznawania uszkodzonych pojazdów za odpad w transgranicznym przemieszczaniu odpadó(...)
»