Wszystkie artykuły w kategorii: "Do zobaczenia"

Polecane artykuły:

Suche fakty o wodzie(...)

Zagadnienia związane z kształtowaniem się cen za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków podlegają wielu analizom, gdyż mają one bezpośredni wpływ na życie każdego człowieka. Jednak badanie cen pod względem zależności powodujących ich zmiany często jest niewystarczające. Najlepiej oddającym rzeczywistość wydaje się zatem wskaźnik dostępności cenowej wody. Jest wyliczany jako iloraz jednostkowych wydatków na wodę i ścieki w stosunku do dochodu rozporządzal(...)
»

Nadbudowy – sposób na tan(...)

Trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce jest powszechnie znana. Jednocześnie istnieją bariery w pozyskaniu gruntów. Ponadto kosztowne i długotrwałe są procedury związane ze zbrojeniem terenu i koniecznością przygotowania infrastruktury. Problem ten nie jest typowo polski, bowiem kraje o wiele od Polski bogatsze i o mniej burzliwej historii stawały w jego obliczu(...)
»