Wszystkie artykuły w kategorii: "Do zobaczenia"

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Gruntowna modernizacja Na terenie gm. Mszczonów realizowany jest projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. Na podstawie postępowania przetargowego jego wykonawcą zostało konsorcjum firm FAMBUD – Jerzy Pietrzak ze Skierniewic i Eko-MTK z Brwinowa. Inwestycja warta ponad 12,8 mln zł ma na celu dostosowanie procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do od(...)
»

Zagospodarowanie fortyfik(...)

Na terenie naszego kraju ścierały się największe potęgi militarne Europy, a Polska nazywana była „europejskim skansenem fortyfikacji”. Dzięki temu mamy możliwość budowania fortecznych sieci turystycznych o zasięgu międzynarodowym, posiadających oryginalne walory kulturowo-przyrodnicze, które wprowadzają zupełnie nową jakość do dotychczasowej oferty turystyczno-rekreacyjnej. Oryginalność dzieł fortyfikacyjnych jest jednym z ich największych atutów, a (...)
»