Wszystkie artykuły w kategorii: "Do zobaczenia"

Polecane artykuły:

Z roku na rok coraz więce(...)

Szkoła Podstawowa nr 7 z Krakowa od wielu lat organizuje konkursy zbiórki puszek aluminiowych i makulatury. Zachętą do udziału w konkursach dla najmłodszych uczniów są nagrody rzeczowe. Praktycznie cały zysk ze sprzedaży surowca przeznaczany jest dla uczniów. Zebrane fundusze wykorzystuje się na zakup nagród i pomoc finansową dla dzieci najuboższych, a także na zakup m. in. papieru kserograficznego, toaletowego oraz chusteczek higienicznych, które przekazywane są na potrzeby poszczególnych kl(...)
»

Strategia rozwoju – „zrób(...)

By strategia rozwoju gminy nie była dokumentem martwym, należy ją dobrze przygotować. W pierwszej częsci artykułu omówiono poszczególne etapy programowania takiego dokumentu – od diagnozy i waloryzacji, poprzez zbieranie informacji, do przetwarzania ich w decyzje. Trzeba jednak znacznie więcej, by stworzyć dobrą strategię rozwoju. W literaturze, w środkach masowego przekazu i w życiu codziennym – zwłaszcza po 1990 r. – często bywa używane słowo(...)
»