Wszystkie artykuły w kategorii: "Do zobaczenia"

Polecane artykuły:

Kształtowanie gospodarki (...)

Promowaną metodą utylizacji odpadów w UE przez wiele lat było spalanie. Na przykład w 2004 r. w krajach europejskich najwięcej spalano odpadów miejskich w Danii (ponad 50%), Szwecji (ok. 45%) oraz Holandii (39%). Jednocześnie wraz ze wzrostem znaczenia gospodarki zrównoważonej, tj. biorącej pod uwagę interes przyszłych pokoleń, w części krajów rozwiniętych podjęto starania zmierzające do zwiększenia poziomu recyklingu, tj. odzysku, w ramach którego odpady są ponown(...)
»

Projektują, konsultują, u(...)

Od kiedy nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stała się faktem, temat dotyczący nowej rzeczywistości odpadowej powraca jak bumerang. Burzliwe dyskusje w tym zakresie toczyły się jeszcze przed wprowadzeniem rewolucyjnych zmian, jednak w tej chwili punkt ciężkości przesunięto na inny poziom – dziś branża dyskutuje nie o tym, czy wprowadzić zmiany, ale na temat tego, jak się do tego zabrać, by sprostać stojącym przed naszym krajem wyzwaniom. W tyc(...)
»