Wszystkie artykuły w kategorii: "Do zobaczenia"

Reklama

Polecane artykuły:

Kto zostanie Liderem?(...)

Zbliża się termin rozstrzygnięcia dziewiątej edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. O ten prestiżowy tytuł ubiega się 49 gmin oraz 41 przedsiębiorstw. Celem Konkursu jest ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Jego zadaniem jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez podejmowanie inicjatyw na (...)
»

Rośnie udział energii z z(...)

Dysproporcja pomiędzy dynamiką popytu i podaży energii powoduje wzrost cen nośników energii na rynkach światowych. Zjawisko to będzie się nasilać w związku z koniecznością korzystania z zasobów coraz trudniej dostępnych. Określenie udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu i zużyciu energii w Polsce jest niezmiernie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, jako podstawa działań politycznych podejmowanych dla uruchomienia nowych inwestycji i ich wspomagania ze środków państwa, a po dr(...)
»