Wszystkie artykuły w kategorii: "Do zobaczenia"

Polecane artykuły:

Projekt budzi pytania(...)

O czywiste jest, że gospodarka odpadami wymaga określenia ram prawnych, m.in. w zakresie technicznego funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Takie regulacje powinny znaleźć się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. I są one faktycznie proponowane, ale czy nie za często? W 2015 r. opublikowano więcej niż jeden projekt rozporzą-(...)
»

Tanio, czysto i wygodnie…(...)

Gospodarka odpadami od zarania dziejów ludzkości jest nieuniknionym i immanentnym elementem rzeczywistości gospodarczej. Są uczeni, którzy twierdzą, że to nie inna profesja, a specjalista gospodarki odpadami jest najstarszym zawodem świata. Nie wiadomo tylko, dlaczego nazywany jest on śmieciarzem? Dzięki pokoleniom doświadczeń pradawne sadyby ludzkie lokalizowano nad brzegami rzek, które zabierały zarówno odpady, jak i produkty uboczne ówczesnej, ludzkiej egzystencj(...)
»