Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Protest(...)

Przeciwko wprowadzeniu do stosowania Modułowego Programu Szkolenia Zawodowego w zakresie Urządzania terenów zieleni (Program przygotowany dla doskonalenia kwalifikacji w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu – 321202, opracowany w ramach PHARE 2000 – Projekt nr PL0003.11 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej). Popieramy dążenie do ujednolicania zakresu i poziomu doskonalenia kwalifikacji (...)
»

Potrzeby wodne terenów zi(...)

  Tereny zieleni miejskiej to przestrzeń publiczna o szczególnych cechach, gdzie funkcjonalność i estetyka mają równorzędne znaczenie. Dlatego aby można było spełnić ten warunek, należy racjonalnie dysponować posiadanymi zasobami.   Spośród wielu czynników warunkujących prawidłowy rozwój roślin najważniejszym jest woda. Okazuje się, że w czasie wegetacji roślin, pomimo wysokich sum opadów, nie są one(...)
»