Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Granice recyklingu(...)

Żyjemy w czasach ogromnej konsumpcji, przez co produkujemy coraz więcej różnorodnych odpadów. Powstające produkty od razu stają czymś, co jest nieprzydatne i musi ulec zniszczeniu. Sposób zniszczenia – jego forma, metoda i organizacja procesu ulega ciągłym zmianom i zależy w coraz większym stopniu od wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Już ok. 8000-9000 lat p.n.e. ludzie nauczyli się składować odpady poza osiedlami. Były to przede wszystkim resztki jedzenia (np. skorupy mu(...)
»

Od kratki po właz(...)

Na świecie utrzymuje się dobra koniunktura na wyroby stalowe. Tendencja ta występuje też na rynku polskim. Z jednej strony ściągają do nas światowi giganci w branży stalowej, a z drugiej – kraj nasz staje się centrum produkcji wyrobów AGD. W przypadku realizacji planów inwestycyjnych wszystkich hut w Polsce do końca 2007 r. może zabraknąć złomu. Na polskim rynku znajduje się kilkaset firm zajmujących się jego przetwórstwem. Szacuje się, że w 2005 r. w Polsce skupiły one ok.(...)
»