Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Działalność informacyjna (...)

Przygotowanie opinii publicznej do pozytywnego odbioru inwestycji komunalnej obejmuje zróżnicowane działania informacyjne adresowane do celowo wybranych grup społecznych i zawodowych oraz szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego danej zbiorowości terytorialnej. Każdy inwestor w fazie projektowania i uruchamiania inwestycji powinien pamiętać o celowym kształtowaniu stosunków ze społecznością lokalną. Działania informacyjne adresowane do mieszkańców mogą obejmować wiele zróżnicowanych(...)
»

Odświętnie w Poświętnem(...)

Podczas międzynarodowej konferencji „Stan polskiej energetyki odnawialnej”, która już tradycyjnie odbywa się na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia w Poświętnem, kreatorzy branży energetyki odnawialnej starali się podsumować obecny jej stan i wskazać na przeszkody w dalszym jej rozwoju. Konferencja została zorganizowana przez Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Poświętne w Płońsku przy współpracy z Polskim Towarzystwem Biomasy(...)
»