Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energetyczna efektywność (...)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi), Bankiem Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków – oddział w Warszawie (partner organizacyjny), wzorując się na duńskim przykładzie, ogłosiła w ub.r. „Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Instytucją współfinansującą Konkurs był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a patronat medialny nad ni(...)
»

Awarie w wodociągach i ka(...)

W poprzednim wydaniu znalazła się pierwsza część artykułu nt. awarii w wodociągach i kanalizacji. Zostały w niej poruszone kwestie awarii prognozowalnych, warunków wyjściowych w dokumentacji projektowej, warunków gruntowo-wodnych oraz konsekwencji błędnej oceny hydrologicznej i hydrogeologicznej. (red.) Niewłaściwe obciążanie i odciążanie konstrukcji lekkich Współczesne konstrukcje obiektów kubaturowych wymagają dociążenia, ponieważ nie są w stanie zrównoważyć sił wypo(...)
»