Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na jubileusz(...)

X Konferencja Naukowa MEMPEP 2014 „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”, zorganizowana pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, miała miejsce w dniach 11-14 czerwca 2014 r. w Kościelisku. Organizatorem konferencji, odbywających się cyklicznie co dwa lata, był Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki(...)
»

Od redaktora(...)

W ciągu ostatnich stu lat średnia temperatura w Europie wzrosła o prawie jeden stopień, a wg naukowców jeszcze będzie się podnosić. Nękające nas burze, wielkie wody i wichury są skutkiem poważnych zmian klimatu, a ich przyczynę upatruje się m.in. w działalności człowieka. W jej wyniku wytwarzane są gazy, wywołujące efekt cieplarniany. Ostatnio wiele się słyszy o zmianach klimatu. Protokół do konwencji ramowej ONZ w sprawie zmian klimatycznych został wynegocjowany w Kioto w grudniu 1997 r. i (...)
»