Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W trosce o środowisko(...)

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zakończyła realizację II etapu bardzo ważnego projektu regionalnego związanego z ochroną środowiska – „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zagospodarowanie osadów pościekowych – budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie”. Efektem ukończenia projektu i inwestycji będzie zagospodarowanie 17,5 tys. ton odpadów pościekowych, wytwarzanych przez mieszkańców Koszalina, Mścic i Świeszyna. Koszt i(...)
»

Odpady tworzyw sztucznych(...)

  Odpady tworzyw sztucznych po reformie 2013 r. W połowie 2013 r. zaczęło obowiązywać nowe prawo odpadowe, które dało nadzieję na stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmującego wszystkich mieszkańców gmin. Ponadto miało służyć wyeliminowaniu dzikich wysypisk, a biznesowi umożliwić planowanie inwestycji. Jednak już na początkowych etapach wdrażania reformy pojawiły się pewne nieprawidłowośc(...)
»