Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Półka z książkami(...)

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji Adolf Mirowski W poradniku opisano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie instalacji solarnych i pomp ciepła, a także obowiązujące uregulowania prawne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju budownictwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na autorską propozycję certyfikatów „PreQurs”, potwier(...)
»

Rusza budowa w Łężycach(...)

Dwa lata trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Proces ten wydłużały skomplikowane i długotrwałe procedury unijne. 12 maja br. podpisano kontrakty z Narodowym Funduszem, jako jednostką wdrażającą projekt: Konsorcjum CES prowadzić będzie doradztwo techniczne i nadzór nad budową zakładu, a Hydrobudowa 9 - roboty budowlane. Inwestycja jest przykładem (...)
»