Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

Blok biomasowy ENERGA Kogeneracja ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego-sektorowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest wybudowanie w Energa Kogeneracja w Elblągu bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 MWe. Wykonawcą będzie firma RAFAKO z Raciborza, która zobowiązała się zrealizować inwestycję w 22 miesiące za cenę 235 901,70 zł brutt(...)
»

Chirurgia i leczenie ran (...)

Rany po cięciu i innych uszkodzeniach drzew to wrota infekcji dla patogenów atakujących odsłonięte drewno, łyko i tkanki okrywające. Z tego powodu zaleca się nanoszenie na rzazy po cięciu gałęzi preparatów tworzących powierzchniową barierę dla patogenów1. Uszkodzenia wykazujące obecność pasożytów wymagają odrębnego sposobu zabezpieczania. Ogólnie dostępne na rynku są środki przeznaczone do tych celów. Powłoki tworzone przez preparaty powi(...)
»