Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Partner prywatny wybuduje(...)

Wśród coraz liczniejszych projektów infrastrukturalnych, jakie wdrażane są w kraju w trybie koncesji lub partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), pojawiły się przedsięwzięcia drogowe. W centrum uwagi pozostają inwestycje zainicjowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Można do nich zaliczyć np. budowę i eksploatację odcinka autostrady A2, która obejmuje prace pomiędzy Świeckiem i Nowym Tomyślem na długości 106 km i łączy s(...)
»

Brak globalnego myślenia (...)

Zawsze, podejmując działania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, musimy patrzeć na efekt globalny takiego postępowania. Nie budzi żadnych wątpliwości to, że zapobieganie zmianom klimatu ma charakter wybitnie globalny. W tym kontekście nie jest prawdą, że każda redukcja emisji z terytorium danego kraju wywoła zmniejszenie emisji w skali globalnej. Wręcz odwrotnie – może spowodować jej wzrost. Ukryta w imporcie emisja(...)
»