Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami komun(...)

  Od nowego roku wchodzą w życie nowe (a w zasadzie znowelizowane w lipcu 2011 r.) przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Przynoszą one tak daleko idące zmiany, iż uprawnione jest mówienie o sui generis rewolucji. Oczekuje się, że nowa regulacja przyniesie poprawę dotychczasowego stanu, który był przedmiotem rozlicznej krytyki – m.in. ze strony Komisji Europejskiej. Prace nad nią trwały wyjątkowo długo. Zmieniały się koncepcje – niekiedy wręcz di(...)
»

Granice samodzielności pr(...)

Kontynuując rozważania zainicjowane w poprzednim numerze, trzeba przypomnieć, że fundamentalną funkcją komunalnych jednostek organizacyjnych jest wykonywanie obowiązków (własnych i zleconych), spoczywających na macierzystej jednostce samorządu terytorialnego. Co oczywiste, w przypadku przedsiębiorstw wod-kan chodzi o zadanie wskazane w art. 3 ust. 1 tzw. ustawy branżowej (dalej: u.z.z.w.), czyli o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednoc(...)
»