Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Bazy danych o gospodarce (...)

Beata B. Kłopotek Posiadanie wiarygodnych danych o gospodarce odpadami, zarówno w postaci danych jednostkowych, jak i zagregowanych, jest istotne dla wielu organów administracji publicznej, do których należy zaliczyć: Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wojewodów, marszałków województw, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, urzędy statystyczne. Zbieranie tych danych jest niezbędne m(...)
»