Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Oznakowanie opakowań subs(...)

Opakowanie każdej substancji niebezpiecznej (lub preparatu rozumianego jako mieszanina co najmniej dwóch substancji) musi być odpowiednio oznakowane. Zgodnie z art. 25 ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (DzU z 2001 r. nr 11, poz. 84 z późn. zm.), oznakowanie to obejmuje nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwę i siedzibę producenta, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwi(...)
»

OZE - zielona niezależnoś(...)

Na drodze miast i gmin do zielonych samorządów stoi wiele przeszkód, ale mimo to stawiają one coraz pewniejsze i większe kroki. Dla jednostek samorządu terytorialnego OZE to bowiem nie tylko prestiż czy ekologia, ale przede wszystkim sposób na dywersyfikację, a nawet uniezależnienie się od tradycyjnych dostawców energii, a przynajmniej w ogromnym stopniu na zmniejszenie kosztów jej zakupu i w konsekwencji poważne obniżenie kosztów funkcjonowania szkół czy placówek sportowych, rozrywkowych i e(...)
»