Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Aspekty prawne(...)

Substancje zanieczyszczające powietrze mają niewątpliwie szkodliwy, udokumentowany wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na środowisko jako całość. Ze względu na transgraniczny charakter większości zanieczyszczeń powietrza działania podejmowane w zakresie ochrony jego jakości wymagają odpowiedniego wsparcia prawnego, nie tylko na poziomie krajowym. Dlatego od wielu lat zarówno w prawie unijnym, jak i w ustawodawstwie polskim istnieją różnego szczebla akty (...)
»

Z optymizmem w przyszłość(...)

W dniach 22-26.09 br. odbyły się w Kolonii największe w Europie Międzynarodowe Targi Ekologiczne ENTSORGA 2003. Pomimo trwającej od kilku lat trudnej sytuacji ekonomicznej, ponad tysiąc przedsiębiorstw z 25 krajów wzięło udział w tym wydarzeniu. Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia technologiczne, służące poprawie stanu śr(...)
»