Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konsolidacja dystrybucji(...)

Nowy model organizacyjny dla 33 przedsiębiorstw dystrybucyjnych Zmienia się model organizacyjny podsektora dystrybucji energii. Należące do Skarbu Państwa zakłady energetyczne (oprócz sprywatyzowanego już Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego oraz szykujących się do przekształceń spółek z tzw. Grupy G-8 z północy kraju, a także stołecznego STOEN-u) zostaną skupione w pięciu grupach, z których powstaną silne koncerny dystrybucyjne. Pierwszy z nich zacznie funkcjonować już(...)
»

Ocena oddziaływania farm (...)

Na podstawie obserwacji terenowych, oceny stopnia ryzyka dla ptaków oraz rozpoznania ważności siedlisk, popartego pozytywną opinii ekspertów-ornitologów, inwestor może przystąpić do budowy farmy wiatrowej. Procedury związane z oceną wpływu farm wiatrowych na ptaki, wykonywaną jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, przedstawione zostały w wydaniach „Czystej Energii”1, 2. Niestety, złożoność zjawisk przyrodniczych uniemożl(...)
»