Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raporty o.o.ś. po nowemu(...)

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wymogów formalnych, jakie stawia się autorom raportów i prognoz ocen oddziaływania na środowisko. Co się zmieni? Wykonanie raportu czy prognozy oceny oddziaływania na środowisko w pewnym czasie w Polsce rezerwowano tylko dla uprawnionych do tego ekspertów. Zgodnie z Ustawą z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU nr 3, poz. 6), autorem takich opracowań (...)
»

Obowiązki wynikające z us(...)

  Od 1 października 2009 r., czyli od ponad roku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Obowiązek prowadzenia przez GIOŚ „rejestru baterii i akumulatorów” jest ustawowym zapisem wynikającym z art. 17 Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Z uwagi na to, że wprowadzającym baterie lub akumul(...)
»