Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z chemią za pan brat(...)

Tradycyjnie już od kilku lat we wrześniu wodociągowcy i kanalarze z całej Polski mają okazję podyskutować o zastosowaniach koagulantów i polimerów w ich codziennej pracy. Możliwość taką dają seminaria, organizowane przez firmę Kemipol z Polic. Tegoroczne seminarium pt. „Różnorodność zastosowań chemii w oczyszczaniu ścieków, obróbce osadów i zwalczaniu odorów” odbyło się w dniach 12-14 września br. w Darłówku. I choć organizatorzy – nauczeni doświadczeniem poprze(...)
»

Kwalifikowanie energii z (...)

W art. 44 ust. 8 i 9 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) zawarto fakultatywne upoważnienia dla ministra ds. środowiska do wydania rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki, określającego szczegółowe warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) jako energii z odnawialnego źródła energii. Akt ten winien przede wszys(...)
»