Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności (...)

    Warszawska partyzantka W Polsce coraz większą popularność zyskują działania określane mianem ogrodniczej partyzantki (od ang. guerilla gardening). Okazuje się, że osoby, które nawet nie słyszały o tym zjawisku, praktykują je od lat, upiększając przestrzeń wokół siebie. Działania te cechuje postawa niezgody na zaniedbanie i brzydotę otaczającej przestrzeni. Partyzanci zmieniają ten stan poprzez wspólne akcje wys(...)
»

Co warto wiedzieć?(...)

Ustawodawca zobowiązuje firmy i instytucje, które wykorzystują dane osobowe, do odpowiedniego posługiwania się nimi i właściwego ich zabezpieczania. W tym celu w ustawie o ochronie danych osobowych określił m.in., które dane, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie podlegają ochronie. Mówiąc „dane osobowe”, najczęściej mamy na myśli czyjeś imię i nazwisko oraz adres. Jednak w świetle art. 6 ww. ustawy za takie dane uznaje się wszelkie informacj(...)
»