Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opracowanie ekofizjografi(...)

Kwestie środowiskowe stanowią jeden z istotniejszych elementów, determinujących proces planowania przestrzennego. Trzeba zaznaczyć, że instrumentem zapewniającym uwzględnianie zrównoważonego rozwoju przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przede wszystkim strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Osobną rolę odgrywają w tym zakresie opracowania ekofizjograficzne.(...)
»

Innowacyjność przede wszy(...)

Jednym z corocznych działań, podejmowanych przez Stowarzyszenie Europejskiej Prasy Środowiskowej (European Environmental Press – EEP) jest wręczenie nagrody – EEP Award. Jest ona przyznawana innowacyjnym rozwiązaniom służącym ochronie środowiska, zaprojektowanym przez firmy pochodzące z krajów reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez poszczególne czasopisma. W tym roku o nagrodę ubiegało się 55 produktów, spośród których Jury złoż(...)
»