Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie środków uni(...)

Poza Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” istotne znaczenie dla realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska mają regionalne programy operacyjne (RPO). Podejmując problematykę finansowania działań proekologicznych w ich ramach, należy zwrócić uwagę na kwestię rozdziału kompetencji pomiędzy poszczególne programy operacyjne. Zgodnie z przyjętymi zasadami budowy programów operacyjnych, poszczególne programy wzaje(...)
»

Jubileusz Stowarzyszenia (...)

  Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) obchodzi w br. piętnastą rocznicę swojej działalności. W tym okresie Stowarzyszenie wzięło udział w 46 krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu: wykorzystania odnawialnych źródeł energii (sześć projektów), efektywności energetycznej (18 projektów) i zrównoważonego rozwoju (22 projekty). Zorganizowało ponad 80 seminariów, warsztatów, podr&oac(...)
»