Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

(Nie)jednym głosem(...)

W lipcu br. NFOŚiGW wprowadził nowy program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Eksperci zwracają uwagę na niedociągnięcia projektu. Beneficjenci programu – jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne – obawiają się korzystać ze wsparcia. Czy słusznie?   prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski(...)
»