Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Jaskółka, która wiosny ni(...)

Przepisy Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw weszły w życie 1 stycznia. Wciąż jednak nie wiadomo, jak będą one wdrażane w praktyce, albowiem Ministerstwo Środowiska nie opublikowało dotąd ostatecznych wersji projektów rozporządzeń wykonawczych. Przedsiębiorcy są więc zdani na samych siebie, jak również na tworzenie rozwiązań dostosowawczych w oparciu o tekst ustawy or(...)
»

XXVI Zjazd Krajowego Foru(...)

Wojciech Janka prezes Zarządu KFDZOM Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast rozpoczyna następną zjazdową ćwiartkę. Spotkamy się już po raz 26. Tym razem od 11 do 14 maja będzie nas przyjmować Rzeszów. O pełnienie funkcji gospodarza Zjazdu poprosiliśmy Juliusza Sieczkowskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Będzie to okazja do zaprezentowania gospodarki odpadami w regionie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem problemów samego Rz(...)
»