Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Potencjał tkwi w ekoinnow(...)

Światowe trendy oraz przepisy Unii Europejskiej wymuszają stałe rozwijanie technologii zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania energii odnawialnej. W celu sprostania tym oczekiwaniom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały porozumienie o wspólnym finansowaniu prac B+R i wdrożeniu technologii przyjaznych środowisku o nazwie GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznyc(...)
»

Niska emisja – nie tylko (...)

Od redaktorów dr Sylwia Lipiecka-Sęk, dr Katarzyna Makowska Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tematy związane z pyłowym zanieczyszczeniem powietrza corocznie jak bumerang powracają w ok(...)
»