Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Krytycznie o wzroście opł(...)

Rząd planuje wzrost stawek opłat za składowanie odpadów. Kontrowersje w branży gospodarki odpadami wzbudza zamiar podwyższenia opłat za przyjęcie na składowisko stabilizatu i odpadów palnych. Negatywnie oceniany jest również brak analizy ekonomicznej wpływu planowanych zmian na rynek. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 10 października 2016 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska przewiduje zmianę stawek za składowanie odp(...)
»

Kalendarium(...)

29.02-2.03.2012, Ustroń IX Konferencja naukowo-techniczna „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych” Organizator: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej Info: 32/237 22 43, nowe.technologie@polsl.pl, www.polsl.pl   12-13.03.2012, Mielno X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kanalizacja terenów(...)
»