Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Usługa na zlecenie Do końca października br. za utrzymanie terenów zieleni w gm. Pilchowice jest odpowiedzialne przedsiębiorstwo P.W. MARGO. Do zadań firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym należy m.in. koszenie i podkaszanie terenów płaskich oraz na skarpach, podkaszanie skupin krzewów, wywóz skoszonej trawy i usuniętych samosiewów, odchwaszczanie ścieżek, zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz uporządkowywanie terenów objętych zamówieniem. Wszelkie usługi mają(...)
»

O mapach zagrożenia powod(...)

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP w VI kadencji, które odbyło się 6 lutego 2015 r. w Warszawie, dyskutowano na temat trzech projektów zmiany w ustawie Kodeks wyborczy. Podjęto też stanowisko w sprawie map zagrożenia powodziowego. Zarząd podjął stanowisko dotyczące map zagrożenia powodziowego. To bardzo ważna sprawa. W ramach nowelizacji Prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, które wynikają z dyrektywy powodziowej. Nakładają one na resor(...)
»