Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Obszary specjalne Cz. II(...)

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu miało na celu ochronę walorów krajobrazowych przede wszystkim przed uciążliwym przemysłem. Początkowo tworzenie parków krajobrazowych i wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu należało do właściwości byłych wojewódzkich rad narodowych, a następnie do wojewodów. Tych form ochrony przyrody nie znały ani pierwsza (z 1934 r.), ani druga (z 1949 r.) ustawa o oc(...)
»

Prestiżowe Puchary Recykl(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, już po raz siódmy zorganizowała konkurs popierający selektywną zbiórkę surowców wtórnych. Prestiżowe Puchary Recyklingu zostały wręczone podczas Gali X Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego – nagrodzono nimi jednostki, które zgłosiły się do wszystkich kategorii, uzyskały najwyższe wyniki i prawidł(...)
»