Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona przed skażeniami (...)

Użycie broni biologicznej stanowi zagrożenie nie tylko w momencie ataku, lecz również dużo później, gdy masowa liczba zachorowań przybierze rozmiary epidemii. Skutki jej użycia to skażenie terenu, powietrza, wody, roślin, gleby, żywności, skóry ludzi i zwierząt, a także skażenia wewnętrzne organizmu. Skażenia wewnętrzne organizmu mogą być spowodowane przez wdychanie skażonego powietrza, przenikanie drobn(...)
»

Więcej konkretów, mniej s(...)

Ponad 12,5 tys. uczestników obradowało w dniach 3-15 grudnia ub.r. na indonezyjskiej wyspie Bali na 13. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Najważniejszym dokumentem przyjętym podczas tego międzynarodowego spotkania był Bali Action Plan (BAP). Poprosiliśmy o krótką ocenę tych obrad.   (...)
»