Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

Rekultywacja na składowiska Z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze nastąpi „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie, gmina Jeżów Sudecki”. Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę obiektów oraz uporządkowanie terenu, oczyszczenie składowiska z odpadów wielkogabarytowych, wykonanie elementów odgazowania, dostosowanie studni do zaproje(...)
»

(...)

W bieżącym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” sporo uwagi poświęcamy tworzywom sztucznym w sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. W dziale „Raport Wod-Kan” zamieściliśmy dwa artykuły omawiające wspomniane zagadnienie, zarówno z perspektywy rodzimego podwórka („Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”), jak i bardziej ogólnie, co czyni Mariola Błajet w tekście zatytułowanym „Rury sztywne i elastyczne w Europie&rdquo(...)
»