Organizacja i projektowanie otoczenia hotspotów

wydany w Zieleń Miejska – 2016-7
  DRUKUJ

Rozwój i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do transformacji wielu sfer życia człowieka oraz stanowi istotny czynnik przemian gospodarczych i społecznych. Wymusza także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w architekturze krajobrazu.

Pojawiają się nowe odmiany przestrzeni publicznych, hybrydy dotychczasowych funkcji i elementów. Projektowanie terenów zieleni powoli adaptuje nowe rozwiązania i opiera się częściowo na zdezaktualizowanych standardach aranżacji przestrzeni.

Czym są hotspoty?

Hotspoty to otwarte punkty dostępu, umożliwiające połączenie z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej. Główny ich element stanowi AP (ang. Access Point – punkt dostępu), czyli urządzenie nadawczo-odbiorcze, które pozwala na dostęp do innej, [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus