Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Opłacalność inwestycji OZ(...)

Sektor energetyki odnawialnej od lat boryka się z problemem braku opłacalności ekonomicznej i zbyt wolnym osiąganiem konkurencyjnej pozycji wobec energetyki konwencjonalnej. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele i w większości nie zależą one od działań samej branży OZE, ale w coraz większym stopniu od polityki państwa i regulacji. Aby zrealizować krajowe cele w zakresie OZE na 2020 r., branża OZE powinna ukończyć inwestycje za ponad 60 mld zł. System wspar(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Kto może zarządzać gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi? Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., sygn. Akt II FPS 3/16, CBOSA. Zdaniem NSA, ani kierownicy jednostek i zakładów budżetowych, ani zarządy s(...)
»