Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Produkty podlegające usta(...)

W pierwszej części opracowania („Recykling” 3/2002) została szczegółowo omówiona rola i znaczenie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w odniesieniu do opakowań objętych ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, nazywaną dalej ustawą, lub ustawą o obowiązkach. W niniejszym artykule omówione zostały pozostałe rodzaje produktów objętych zapisami ustawowymi, wymieni(...)
»

Place zabaw dla opornych.(...)

Na placach zabaw nie chodzi tylko o bezpieczeństwo. Właściwie na pierwszym planie jest niebezpieczeństwo, czyli ryzyko, które stanowi główny aspekt dziecięcych zabaw. Przynajmniej tak twierdzą europejscy normalizatorzy, czemu dali wyraz przez wprowadzenie europejskiej normy EN 1176-1:2008, która jest także normą polską. Mimo że zaliczam się do tych normalizatorów, to chciałbym postawić inną tezę: w przypadku placów zabaw, poza ryzykiem, chodzi także o wielozmysłowe(...)
»