Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przetwarzanie odpadów res(...)

Idea zrównoważonego i przyszłościowo zorientowanego rozwoju, do którego należy gospodarka odpadami, stanowiąca część obszaru związanego z gospodarką recyklingową, uchodzi w polityce światowej i opinii publicznej za sporną. Zadanie kluczowe dla zaistnienia zrównoważonego rozwoju należy do gospodarki odpadami. Zgodnie z nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów w zakresie postępowania z nimi istotne jest zachowanie poniższej hierarchii dzi(...)
»

Innowacje w gospodarce wo(...)

Biorąc pod uwagę obecne trendy w światowej i europejskiej polityce ekologicznej, daje się zauważyć, że coraz większą wagę przywiązuje się do rozwiązań uwzględniających założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). W przypadku oczyszczalni ścieków przykładem takich rozwiązań jest wykorzystanie osadów nadmiernych jako źródła węgla organicznego do wspomagania usuwania ze ścieków związków biogennych. Aby z fazy stałej osadów uwolnić do cieczy osadowej zwi(...)
»