Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Outdoor fitness i jego ot(...)

Wypoczynek znaczącej części mieszkańców często ogranicza się do codziennych spacerów czy aktywności na terenach zajmowanych przez siłownie plenerowe. Harmonia z otaczającym krajobrazem i odpowiednia kompozycja zieleni towarzyszącej urządzeniom fitness powinny odgrywać ważną rolę w procesie inwestycyjnym. Większość urządzeń plenerowych zazwyczaj jest montowana w rzędzie lub grupie, na płaskim terenie, przy zachowaniu wymaganych stref bezpieczeństwa. Podejmowane są st(...)
»

Niezbędny sprzęt laborato(...)

Laboratoria analityczne w małych oczyszczalniach ścieków Każda oczyszczalnia ścieków wymaga ciągłej kontroli parametrów technologicznych oraz skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Bieżącej kontroli wymaga jakość osadu czynnego, zawartość tlenu rozpuszczonego w reaktorach oraz stopień usuwania zanieczyszczeń ogólnych i biogennych. Aby na bieżąco oceniać sprawność działania systemu oczyszczającego, należy na miejscu wykonywać podstawowe oznaczenia fizykochemiczne. Należą d(...)
»