Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

Aktualne przepisy w ochronie środowiska Poradnik mgr inż. Bogdan Gutkowski Jest to najnowsze opracowanie, zawierające aktualizację przepisów z dziedziny ochrony środowiska (stan prawny na 15.07.2002). Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia zawiązane ze sposobem naliczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód lub gruntów, składowanie odpadów, wprowadzanie pyłów i gazów itp.) oraz przedstawiono wzory dokumentów zawierających informacje o podmiotac(...)
»

Współczesna kontrola anal(...)

Przemysław Niedzielski Zmiana obowiązujących wcześniej przepisów określających warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, dokonana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 4 września 2000 r., w dużej mierze oparta została na Dyrektywie UE określającej wymaganą jakość wody spożywanej przez ludzi. Stanowiło to element procesu ujednolicania polskiego prawa z rozwiązaniami przyjętymi w Unii Europejskiej. Trzy tendencje W(...)
»