Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jakie rolnictwo?(...)

Jerzy Juszczyński W ostatnim czasie dyskutuje się w Polsce na temat warunków jakie zostały przedstawione naszym rolnikom przez Unię Europejską. Przypomnijmy w skrócie te propozycje. Po pierwsze dopłaty bezpośrednie na początek w wysokości 25% i zwiększające się przez dziesięć lat. Rewolucyjną propozycją jest natomiast nowy sposób obliczania dotacji. Ma być on związany z powierzchnią gospodarstwa a nie z wielkością produkcji. Oznacza to, że pieniądze trafiłyby do prawie wszys(...)
»

Jakie podjąć działania?(...)

Brak racjonalnego systemu gospodarki odpadami w Polsce wynika z przepisów ustawowych, w których widoczne są istotne luki prawne. Wiele z nich jest sprzecznie interpretowanych, czego przykładem są chociażby przepisy zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. dotyczące miejsca przekazywania odpadów z terenu gminy, co powoduje, że firmy zajmujące się ich wywozem dostarczają je bezpośrednio na składowiska, bez wcześniejszej segregacji czy odz(...)
»