Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XIII Forum Czystej Energi(...)

Poznań przez cztery dni (7-10 października) był nie tylko miejscem spotkań decydentów z sektora szeroko rozumianej ochrony środowiska, ponieważ tegoroczne targi POLEKO obfitowały w wydarzenia branżowe – odbyło się ponad 50 różnych konferencji, debat i pokazów. Dyskutowano o najważniejszych problemach i najnowszych rozwiązaniach z zakresu gospodarki zasobami wody i ścieków, o odpadach, energii odnawialnej, finansowaniu inwestycji i efektywności energetycznej. Pierwszego dnia POLEKO o(...)
»

Administrator danych – kt(...)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.) posługuje się pojęciem „administratora danych”. Według jej art. 7 pkt 4, jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Inaczej mówiąc, podmiot, który posiada wobec danych osobowych władztwo decyzyjne, tzn. decyduje np., jakie dane gromadzi i przechowuje, na jakiej podstawie i komu je udostępnia oraz jakie stosuje wobec nich środki be(...)
»