Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Treść pozwolenia zintegro(...)

Najbardziej charakterystyczny dla pozwolenia zintegrowanego wymóg, odróżniający je od pozwoleń sektorowych, wprowadza art. 204. Według niego instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać warunki wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Zaś emisje powodowane przez te instalacje muszą się mieścić w granicach specjalnie określonego dla nich standardu emisyjnego, zwanego „granicznymi wielkościami emisyjnymi”. W ten sposób do polskiego ustawodawstwa wprowadzona zo(...)
»

Bezprecedensowy wyrok NSA(...)

Naczelny Sąd Administracyjny 30 lipca br. wydał orzeczenie, w którym oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 7 listopada 2007 r. w sprawie skargi jednej z firm członkowskich PIGEO Energia-Eco. Wyrok jednoznacznie potwierdza interpretację ww. firmy, że podatek od nieruchomości farmy wiatrowej powinien być naliczany jedynie od części budowlanej urządzenia technicznego, a więc (...)
»