Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

5-lecie ustawy o ZSEE(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r., wdrażająca przepisy dyrektywy 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, weszła w życie 21 października 2005 r. Mimo że ustawa weszła w życie w 2005 r. wiele jej kluczowych przepisów zaczęło lub zacznie obowiązywać w terminach późniejszych. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) określa wymagania, jakim powi(...)
»

Regulacje prawne i orzecz(...)

Według ustawy o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.) JST mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także do nich przystępować. Od kilku miesięcy zgodnie z ustawą(...)
»