Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Na barkach samorządów(...)

W stolicy Wielkopolski odbyło się dwudniowe (16-17 maja br.) XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Do Poznania zjechało ponad 250 samorządowców i gości. Pierwszego dnia Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP i jednogłośnie przyjęło budżet Związku na ten rok. Obrady rozpoczął Mariusz Poznański, przewodniczący ZGW RP. Debatę merytoryczną zdominowała tematyka związana z Kartą Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty. Aktualnie 90% gmin dopłaca do finansowani(...)
»

Informator(...)

„Zielony punkt” w sądzie Rzeszowska spółka Ekopet musi zaprzestać używania znaku towarowego „Zielony punkt”, który wkomponowała w swoje logo. Tak uznał Sąd Okręgowy w Rzeszowie, przychylając się do argumentacji organizacji odzysku Rekopol, która jest wyłącznym licencjobiorcą znaku w Polsce. Rzeszowski Ekopet, zajmujący się zbiórką i recyklingiem odpadów, w swoim logo zamiast litery „o” umieścił znak graficzny „Zielony punkt”. Zdaniem Rek(...)
»