Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


  1. Przestrzeń zaprojektowana Czytaj

     Magdalena Filipiak

     Iwona Zielińska

     Paulina Bandura


Polecane artykuły:

Płazy w ekosystemie miejs(...)

Płazy są organizmami dwuśrodowiskowymi, potrzebują do życia wody i lądu. Wydaje nam się, że żab, ropuch i traszek są nieprzebrane miliony. Tak być może było jeszcze pół wieku temu, tymczasem dziś liczba płazów stanowi zaledwie ułamek tej sprzed kilkudziesięciu lat. Co więcej, stale się zmniejsza. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone. Jednak za najważniejsze uznaje się ocieplanie klimatu i związane z nim zmiany reżimu wodnego. Wykazano, że wzrost temperatur przekłada się na pogorszenie ko(...)
»

Książki nadesłane(...)

Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych. Beata Raszka. Poznań 2003 ISBN 83-89290-40-5 Publikacja omawia problematykę ochrony doliny Warty jako elementu planowanych systemów ekologicznych. Poznań rozbija łączność między elementami przyrodniczymi doliny Warty położonymi na południe i północ od miasta, rozrywa ciągłość dolinnych systemów przyrodnic(...)
»