Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Zabezpieczenie roszczeń w(...)

Zabezpieczenie roszczeń jest środkiem, który ma zapewnić, że zostaną skutecznie wykonane obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska. Instytucja zabezpieczenia roszczenia znana jest w prawie cywilnym. Ma ona za zadanie ochronę wierzyciela w sytuacji, gdyby dłużnik miał zamiar go pokrzywdzić. Regulują to przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (DzU z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) – art. 747 i następne. W regulacjach prawnych dotyczących przedsiębiorców zwi(...)
»

Mali ekolodzy z Gorzowa W(...)

W XI edycji konkursu o Puchar Recyklingu dużym zainteresowaniem cieszyła się kategoria „Edukacja Ekologiczna”, w której brało udział prawie 50 podmiotów. Tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej” w kategorii do 30 tys. mieszkańców zdobył Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły z Gorzowa Wlkp., który od 2005 r. prowadzi edukację ekologiczną wśród uczniów.   Uczestnikam(...)
»