Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aktualna sytuacja formaln(...)

Od lipca 2006 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Uruchomiony został rejestr uprawnień do emisji CO2, który umożliwi handel tymi uprawnieniami na Towarowej Giełdzie Energii. Na światowych giełdach cena uprawnień do emisji w lipcu br. przekroczyła 17 euro/t, zaś w sierpniu wahała się na poziomie 15,1-16,3 euro/t. W pierwszej fazie sesji na TGE w systemie notowań jednolitych zawarto jedną trans(...)
»

Ocena stanu technicznego (...)

Dynamiczny rozwój i dostępność techniki przekazu obrazu wprowadzają kamery do wszystkich dziedzin naszego życia: monitoringu miast, medycyny, a także kontroli procesów produkcyjnych, stanu sieci kanalizacyjnych oraz podwodnych urządzeń, w tym studni głębinowych. Zastosowanie kamer do inspekcji „oględzin” wewnętrznej części studni głębinowych pozwala na dokonanie oceny jej stanu technicznego. Na podstawie takich inspekcji możemy dokonać odbioru wykonanej nowej studni l(...)
»