Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

  Wodociąg Bukowa Wielka Na terenie gm. Sawin (woj. lubelskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodociągowego. W ramach zadania wartego ponad 3,9 mln zł brutto powstanie wodociąg grupowy Bukowa Wielka. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę ujęcia wody, przepompowni strefowej w Łukówku oraz modernizację stacji wodociągowej w Bukowie Wielkiej. Ponadto we wsiach Bukowa Wielka, Bukowa Mała, Średni Łan, Radian&(...)
»

Zmiany w rozporządzeniu(...)

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii z 19 grudnia 2005 r. Doprowadzenie do zmiany tego rozporządzenia, polegającej na podniesieniu progów obowiązku udziału zielonej energii w bilansie energii sprzedanej odbiorcom końcowym, było jednym z najważniejs(...)
»