Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje w OZE – lek na(...)

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan Ożywiania Gospodarczego, którego kontynuacją jest wydany w styczniu br. Komunikat Komisji Europejskiej pt. „Inwestowanie dzisiaj dla Europy jutra”. Komunikat wskazuje sektor energetyczny jako głównego beneficjenta wsparcia UE dla przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w Unii. Jednocześnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaproponowały regulację dotyczącą ustanowienia programu wsparcia ożyw(...)
»

Bezpieczeństwo energetycz(...)

  Biorąc pod uwagę założenia polityki energetycznej rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, wojewoda pomorski, Roman Zaborowski, zarządzeniem nr 9/2009 z 21 stycznia 2009 r. powołał Wojewódzką Radę do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego. Rada ma zapewnić sprawny przepływ informacji, inicjowanie procesu podejmowania decyzji strategicznych oraz tworzenie warunków efektywnego współdziałania wszystkich służb publiczn(...)
»