Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krajobrazy sakralne(...)

Dynamiczne przeobrażania krajobrazu w XX w. stwarzają zagrożenie utraty magicznej aury, jaka otacza miejsca naznaczone tradycją sakralną. W Bańskiej Szczawnicy na Słowacji wraz ze świadomością lokalną zaciera się jednocześnie kompozycja ideowa i przestrzenna założeń.  Barokowe założenie krajobrazowe Kalwarii w Bańskiej (...)
»

Przyjęto ustawę o odnawia(...)

Sejm RP uchwalił 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Dotychczas rynek energii z OZE regulowany był ustawą Prawo energetyczne. Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, rozpatrzeniu jego ewentualnych poprawek przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta sektor OZE będzie miał odrębną regulację ustawową i nowe rozwiązania w zakresie wsparcia energii elektrycznej ze źródeł (...)
»