Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek biogazowni w Polsce(...)

Polska może być w najbliższych latach największym rynkiem pod względem ilości budowanych biogazowni w Europie. Jednak porównanie planów z aktualną sytuacją w kraju wypada źle – obecnie funkcjonuje jedynie sześć biogazowni rolniczych. Dlaczego tak jest? Obowiązujące przepisy prawne związane z budową instalacji biogazowych czynią realizację tej inwestycji długotrwałą i skomplikowaną. W najprostszej sytuacji są zapaleńcy próbujący budo(...)
»

Zintegrowane technologie (...)

Zintegrowane technologie wytwarzania paliw i energii Wzrasta potrzeba rozwoju technologii wykorzystujących bogate zasoby biomasy, w tym biomasy z dedykowanych upraw energetycznych oraz biomasy odpadowej. Wiele czynników wskazuje na to, że region północnej Polski jest szczególnie predysponowany do rozwoju zrównoważonej energetyki rozproszonej. Województwa pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie charakteryzują znaczne zasoby (...)
»