Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

ZANIECZYSZCZENIA NAFTOWE W GRUNCIE Pod redakcją Jana Surygały Jest to opracowanie monograficzne, przygotowane przez czteroosobowy zespół specjalistów z zakresu materiałoznawstwa naftowego, gleboznawstwa, analityki środowiskowej i biologii. Dotyczy zagadnień materiałoznawstwa naftowego, zjawisk wycieków ropy i produktów naftowych, metod oznaczania zanieczyszczeń naftowych w gruncie, charakterystyki zanieczyszczonych gleb oraz kryteriów doboru metod oczyszczania gruntów i bio(...)
»

Stosowanie PIX-113 w zapo(...)

Usuwanie biogennego fosforu w procesie oczyszczania ścieków odbywa się przy zastosowaniu wiązania chemicznego lub biologicznego. Najczęściej technologie usuwania fosforu nawzajem się uzupełniają, przy czym są oczyszczalnie, które wiążą fosfor tylko chemicznie, natomiast każda oczyszczalnia biologiczna część fosforu wiąże również chemicznie. Podczas oczyszczania ścieków fosfor może być związany w osadzie czynnym wg trzech mechanizmów. Fizjologicznie, a więc jako fosfor potrzebny(...)
»